פרויקטים

בית כנסת קצות החושן
בית כנסת משכן יוסף
בית כנסת בית יעקב חיים
בית כנסת תפארת יוחנן
בית כנסת מודז'יץ
בית כנסת קרלין
בית כנסת בית תפילה
בית כנסת כנסת ישראל
בית כנסת נתיבות שלום
אולמי תפארת