שלב ראשון: פרוגרמה

מבנה ציבור מורכב לרוב מחלל גדול ולצדו חדרי ספח נוספים: משרדים, מרכזיה וקבלת קהל, שירותים ועוד.

בשביל להתקדם בתכניות, נצטרך ליצור פרוגרמה בה יפורטו צרכי המבנה כשהנוחות המירבית לכל חדר, מרכזי כצדדי, נלקחת בחשבון.

פרוגרמה – תכנון מילולי של הצרכים בפרויקט.

שלב שני: מחקר

לאחר יצירת הפרוגרמה נבדוק מהן האפשרויות החוקיות והפיזיות של השטח ולאחר שהנתונים יהיו בידינו, יחד אתכם, נתאים אותם לצרכים והגבולות של מבנה הציבור.

שלב שלישי: תכנון

השרטוטים והרעיונות בהתאם לפרוגרמה והמחקר שעשינו יתחילו לתת לנו מבט מעמיק יותר על אפשרויות הבניה בשטח. בתהליך התכנון נשב יחד ונשרטט את המשרדים השונים, חדרי הישיבות וחדרי הספח הנוספים וכך ניצור "תכניות לדוגמא" שיספקו לנו הצצה למבנה כשלבסוף, נחליט על תכנית עיקרית מנצחת שתשרטט לנו את המבנה אותו אנו חפצים בס"ד לבנות.

יש בידינו את התכנית הנבחרת ואנחנו רוצים להתקדם אל עבר הבניה. לפנינו שני שלבים חשובים והכרחיים בתהליך התכנון. התכנון הביצועי וההרמוניקה כולל טופס טיולים.

pic12

שלב רביעי: תכנון לביצוע והכנה להיתר בניה

בשלב זה נכין שרטוטים המתייחסים לשלב הביצוע, מתייחסים ליותר פרטים כדי שנוכל לקחת בחשבון פרטים נוספים, ואז נוכל לגשת להכנת הרמוניקה.

בשלב ההרמוניקה נבנה תכניות שיפרטו את עובי הקירות, חתכי הבניין, החזית והעמדתו על הקרקע. בתהליך זה אנו נכניס את כל הפרטים הטכניים הדרושים במקצועיות רבה כדי שהאישור יתקבל בקלות וללא עיכובים מיותרים.

שלב חמישי:

אחרי שהעירייה אישרה את התכנית ברמה העקרונית התהליך והטיפול באישור הסופי מול הוועדה לתכנון ובניה, הוועדה תמציא גיליון דרישות המכונה בסלנג המקצועי "טופס טיולים".

האישורים הדרושים, עליהם נשקוד בשלב זה הם מכיבוי האש, מפיקוד העורף, חברת חשמל, משרד התקשורת, משרד הבריאות וגורמים נוספים.
כמו כן, המהנדס יחשב את הנתונים המתמטיים, ויגיש למשרד העיר את החישוב הכולל ובתוכו ייעוץ מגורמים רלוונטים שונים, כדוגמת יועץ קונסטורקציה, יועץ מיזוג אוויר, יועץ אינסטלציה, מהנדס חשמל, יועץ אקוסטיקה – מהנדס קול, אדריכל נוף, תכנון נוף והסכמים ממכון התקנים, הסכמי הטמנת פסולת.
לאחר שהוועדה תנפיק את האישור, נביא את האישורים לעירייה העירייה תנפיק טופס אגרה שלאחר תשלום האגרות, יינתן ההיתר.