שלב ראשון: פרוגרמה

בית הכנסת מורכב מהיכל התפילה, מקום המתפללים, עזרת הנשים, וחדרי ספח נוספים כדוגמת שירותים, משרדי הקהילה וכדומה.

בשביל להתקדם בתכניות, נצטרך ליצור פרוגרמה בה יפורטו הצרכים של בית הכנסת כשהנוחות המירבית לכל היכל תפילה ולכל אזורי השימוש בבנין, נלקחת בחשבון.

פרוגרמה – תכנון מילולי של הצרכים בפרויקט.

שלב שני: מחקר

לאחר יצירת הפרוגרמה נבדוק מהן האפשרויות החוקיות והפיזיות של השטח ולאחר שהנתונים יהיו בידינו, יחד אתכם, נתאים אותם לצרכים והגבולות של בית הכנסת.

שלב שלישי: תכנון

השרטוטים והרעיונות בהתאם לפרוגרמה והמחקר שעשינו יתחילו לתת לנו מבט מעמיק יותר על אפשרויות הבניה בשטח. בתהליך התכנון נשב יחד ונשרטט את היכלי התפילה, מקומות המתפללים, עזרת הנשים, משרדי הקהילה, וחדרי הספח הנוספים וכך ניצור "תכניות לדוגמא" שיספקו לנו הצצה לבית הכנסת כשלבסוף, נחליט על תכנית עיקרית מנצחת שתשרטט לנו את בית הכנסת אותו אנו חפצים בס"ד לבנות.

יש בידינו את התכנית הנבחרת ואנחנו רוצים להתקדם אל עבר הבניה. לפנינו שני שלבים חשובים והכרחיים בתהליך התכנון. התכנון הביצועי וההרמוניקה כולל טופס טיולים.

pic14

שלב חמישי:

אחרי שהעירייה אישרה את התכנית ברמה העקרונית התהליך והטיפול באישור הסופי מול הוועדה לתכנון ובניה, הוועדה תמציא גיליון דרישות המכונה בסלנג המקצועי "טופס טיולים".

האישורים הדרושים, עליהם נשקוד בשלב זה הם מכיבוי האש, מפיקוד העורף, חברת חשמל, משרד התקשורת, משרד הבריאות וגורמים נוספים.

כמו כן, המהנדס יחשב את הנתונים המתמטיים, ויגיש למשרד העיר את החישוב הכולל ובתוכו ייעוץ מגורמים רלוונטים שונים, כדוגמת יועץ קונסטורקציה, יועץ מיזוג אוויר, יועץ אינסטלציה, מהנדס חשמל, יועץ אקוסטיקה – מהנדס קול, אדריכל נוף, תכנון נוף והסכמים ממכון התקנים, הסכמי הטמנת פסולת.

לאחר שהוועדה תנפיק את האישור, נביא את האישורים לעירייה העירייה תנפיק טופס אגרה שלאחר תשלום האגרות, יינתן ההיתר.

שלב רביעי: תכנון לביצוע והכנה להיתר בניה

בשלב זה נכין שרטוטים המתייחסים לשלב הביצוע, מתייחסים ליותר פרטים כדי שנוכל לקחת בחשבון פרטים נוספים, ואז נוכל לגשת להכנת הרמוניקה.

בשלב ההרמוניקה נבנה תכניות שיפרטו את עובי הקירות, חתכי הבניין, החזית והעמדתו על הקרקע. בתהליך זה אנו נכניס את כל הפרטים הטכניים הדרושים במקצועיות רבה כדי שהאישור יתקבל בקלות וללא עיכובים מיותרים.

פרויקטים אחרונים